„ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ“ АД ОСНОВАН 1928 Г.

“Петър Караминчев” АД се намира в Източна промишлена зона на гр. Русе, близо до река Дунав и Дунав мост. Географското му разположение и собствена ЖП инфраструктура увеличават възможностите и ефективността на транспортните комуникации.

Складовото стопанство е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове

ВИДЕО