Информация

За компанията


П.Караминчев“ АД е дъщерно дружество и част от структурата на „Синергон холдинг“ АД.

На територията на „П.Караминчев“ АД в Източна промишлена зона на гр.Русе през 2011г. е изградено складово стопанство за съхранение на дизелово гориво.

В Складовото стопанство се извършват дейности свързани с разтоварване, съхранение и експедиция на дизелово гориво.

Складовото стопанство се състои от :

  • 7 броя резервоари с обем по 2000 куб.м

  • Авторазтоварище за товарене и разтоварване на дизелово гориво и биодизел . Към него има инсталация за смесване с биодизел, състояща се от подземен резервоар с обем 80 куб.м за биодизел. Има възможност за добавяне на адитиви

  • Ж.п. разтоварище за дизелово гориво за едновременна обработка на 4 броя ж.п. цистерни

Складовото стопанство е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.