Услуги

Складова обработка на дизелово гориво

Складовото стопанство има 7  резервоара с обем по 2000 куб.м. с обща вместимост 12 милиона литра

Складовото стопанство е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове. 

  • В Складовото стопанство се обработва дизелово гориво , биодизел, гориво за дизелови двигатели с добавки за подобряване на качествените характеристики на горивото.

  • Складовото стопанство обслужва търговската дейност по продажба на дизелово гориво , биодизел и гориво за дизелови двигатели .

Съхраняване на дизелово гориво по Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)

Складовото стопанство разполага с резервоари регистрирани като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти . В резервоарите се съхраняват запаси от дизелово гориво.

П.Караминчев“ АД предлага възможност, услугата по съхранение на задължителни запаси да се извършва с горивo на влогодателя или с гориво под наем .

Отдаване под наем на Складови площи

Дружеството разполага със складове с авто и ж.п. рампи и обособени в тях офис помещения.

Ж.П. Инфраструктура

Изграденият на територията на дружеството ж.п.клон „Петър Караминчев“ е част от националната ж.п. инфраструктура. Има възможност за домуване на вагони и профилактика на вагонния състав.

Фотоволтаична електроцентрала

Фотоволтаичната електроцентрала е със следните параметри:

  • Максимална генерирана AC мощност – 400 kW

  • Генерирано AC напрежение – 230/400V

  • Брой на фазите – 3

  • Мрежова честота – 50 Hz

  • Инсталирана пикова DC мощност - 441.6 kWp

  • Мощност на инверторите – 75kW и 25kW

  • Брой на инверторите – 6 (5 х75kW , 1 x 25kW)

Фотоволтаичната електроцентрала има възможност да регулира изходната мощност на инверторите, да управлява включването и изключването на консуматори в зависимост от нивата на енергиите и при необходимост има възможност да осъществява „нулево“ отдаване на енергия в мрежата на електроразпределителното дружество.