Услуги

Складова обработка на дизелово гориво

Складовото стопанство има 7  резервоара с обем по 2000 куб.м. с обща вместимост 12 милиона литра

Складовото стопанство е лицензиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове. 

  • В Складовото стопанство се обработва дизелово гориво , биодизел, гориво за дизелови двигатели с добавки за подобряване на качествените характеристики на горивото.

  • Складовото стопанство обслужва търговската дейност по продажба на дизелово гориво , биодизел и гориво за дизелови двигатели .

Съхраняване на дизелово гориво по Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)

Складовото стопанство разполага с резервоари регистрирани като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти . В резервоарите се съхраняват запаси от дизелово гориво.

П.Караминчев“ АД предлага възможност, услугата по съхранение на задължителни запаси да се извършва с горивo на влогодателя или с гориво под наем .

Отдаване под наем на Складови площи

Дружеството разполага със складове с авто и ж.п. рампи и обособени в тях офис помещения.

Ж.П. Инфраструктура

Изграденият на територията на дружеството ж.п.клон „Петър Караминчев“ е част от националната ж.п. инфраструктура. Има възможност за домуване на вагони и профилактика на вагонния състав.